Almedalen 2014: Personlig integritet i praktiken – Hur kan man implementera integritet politiskt?

Personlig integritet är ett splittrande ämne i den svenska debatten. Vissa anser den vara okränkbar. Andra ser ingrepp i den som självklart för skydd och säkerhet. Hur kan politikerna utforma lagen så att vi säkra skyddet för integriteten i ljuset av att viss övervakning kanske behövs? Fores har visat att Svenska myndigheter har relativt god respekt för personlig integritet, särskilt vad gäller persondata som samlas in av företag. Men i många länder finns en oroande utveckling där mer och mer information samlas in, och myndigheterna kräver tillgång till denna information från företag. Hur ser man till att den personliga integriteten får ett fullgott skydd redan innan detta är ett akut problem? Hur ser man till att man skyddar den personliga integriteten även när polis och försvar behöver övervaka kommunikation i syfta att förhindra brott? De frågorna tänker vi bidra till att besvara.

Medverkande:

  • Markus Bylund, Författare senior researcher, SICS
  • David Mothander, Google
  • Jacob Dexe, Forskningsassistent, Fores

Tid: Tisdag 1 juli 2014 klockan 14.00- 15.00

Plats: Gotlands Museum, Fornsalen, Strandgatan 14, Visby

Almedalen 2014: Integritet i skolan. Betalar vi med barnens integritet för att få gratis molntjänster?

Idag är information om oss själva hårdvaluta i en ny digital ekonomi. Information som ofta samlas in genom användande av olika typer av Internettjänster. Kan man använda gratistjänster i skolan utan att ge avkall på elevernas integritet? Datainspektionen har under många år intresserat sig för området och Ale kommun är en av de få som fått en positiv granskning. Vad anser integritetsexperter, skolan och leverantörerna själva? Bland paneldeltagarna finns bl a Inger Gran, ordförande Cloud Sweden och Marcus Bylund, forskare och författare i ämnet personlig integritet på nätet. Välkommen till en diskussion om molntjänster och integritet i skolan.

Medverkande:

  • Joke Palmkvist, Affärsområdeschef skola och högre utbildning, Microsoft.
  • Inger Grahn, Ordförande, Cloud Sweden.
  • Marcus Bylund, Forskare, SICS Swedish ICT.
  • Kristina Alexandersson, Chef för Internet i skolan, Punkt SE.

Tid: Måndag 30 juni klockan 15:30 – 17:00

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

SIF2014 Unconference session: The Balancing Act – How to guarantee privacy in a world where surveillance is a reality?

In the aftermath of the NSA leaks, the debate about internet-based surveillance is more polarized than ever before. On the one hand, privacy advocates seek support in human rights calling for a halt of government telecommunication mass surveillance. On the other hand, security agencies and police authorities claim their urgent need to use such methods to prevent and resolve crime and to uphold national and international security.

Despite many legal and technical attempts to find satisfactory solutions, the central question remain unanswered: do we have to settle for either security or privacy, or is it possible to combine privacy with surveillance on the internet? If so, how is this balance accomplished and maintained? Do we rely on technical, financial, legal, or social mechanisms for doing so, or a combination of all? Is it possible to provide transparency without affecting national security?

We will start off our session by providing three different perspectives on the topic from an expert panel representing government authorities, corporations, and privacy NGO’s, after which we invite the audience to an open discussion.

Hosts are Jacob Dexe, Fores Think tank’s program for Digital Society, and Markus Bylund, senior scientist at SICS Swedish ICT and author of the book ”Privacy on the Net” (Personlig integritet på nätet).

Seminarium: Svenska PEN – Yttrandefrihet och demokrati i den digitala tidsåldern

Svenska PEN inbjuder i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern till en kväll om: Yttrandefrihet och demokrati i den digitala tidsåldern.

Tid: 11 mars 2014

Plats: Studion, Kulturhuset, Stockholm

Hur påverkas yttrandefriheten och demokratin av den digitala massövervakningen? På vilka sätt samarbetar stater och globala internetföretag för att samla in och lagra data om enskilda människor? Hur används dessa data för att kartlägga individernas åsikter och förutsäga deras beteende och konsumtionsmönster? Vad innebär massövervakningen för den personliga integriteten och för yttrandefriheten? Vad händer när individens tankar och privatliv exponeras, samtidigt som staten och företagen opererar i hemlighet? Är det möjligt att återupprätta den demokratiska kontrollen över vilka data som samlas in och av vem – på den nationella nivån och på den globala? Med vilka medel kan detta åstadkommas?

Frågorna kring den statliga och den kommersiella digitala övervakningen har aktualiserats allt mer. En resolution mot USA:s massövervakning antogs av Internationella PENs kongress i Reykjavik i september 2013. I december publicerades ett internationellt författarupprop under rubriken Writers Against Mass Surveillance, som undertecknats av över 200.000 personer.

Medverkande: Janne Teller, författare, essäist och en av initiativtagarna till Writers Against Mass Surveillance, Svante Weyler, förläggare, Markus Bylund, forskningsledare vid SICS Swedish ICT (The Swedish Institute of Computer Science) samt Hanna Larsson, ordförande i Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter (DFRI).

Samtalsledare: Christoph Andersson, journalist och lärare vid Södertörns högskola.

DN: Siffror i massor hotar bli vår nya storebror

Mikael Ejner anser att det finns all anledning att reflektera över den stora mängd information som vi lämnar ifrån oss i våra rörelser på nätet. Här finns ett pedagogiskt problem. Många tenderar att avfärda sina avtryck som banala. Var för sig är de också det. Men sammanställda formar de avslöjande mönster.

– Den biinformation som bildas när du använder din mobiltelefon kan användas för att förstå hur individer och hela populationer rör sig i samhället. Här finns mängder med tillämpningsområden. Informationen kan bland annat användas inom beräkningsepidemiologi för att hantera influensautbrott, säger Markus Bylund, forskningsledare på SICS, Swedish ICT, ett svenskt forskningsinstitut inom datavetenskap.”

Läs mer i DN, 2014-01-02