Almedalen 2014: Integritet i skolan. Betalar vi med barnens integritet för att få gratis molntjänster?

Idag är information om oss själva hårdvaluta i en ny digital ekonomi. Information som ofta samlas in genom användande av olika typer av Internettjänster. Kan man använda gratistjänster i skolan utan att ge avkall på elevernas integritet? Datainspektionen har under många år intresserat sig för området och Ale kommun är en av de få som fått en positiv granskning. Vad anser integritetsexperter, skolan och leverantörerna själva? Bland paneldeltagarna finns bl a Inger Gran, ordförande Cloud Sweden och Marcus Bylund, forskare och författare i ämnet personlig integritet på nätet. Välkommen till en diskussion om molntjänster och integritet i skolan.

Medverkande:

  • Joke Palmkvist, Affärsområdeschef skola och högre utbildning, Microsoft.
  • Inger Grahn, Ordförande, Cloud Sweden.
  • Marcus Bylund, Forskare, SICS Swedish ICT.
  • Kristina Alexandersson, Chef för Internet i skolan, Punkt SE.

Tid: Måndag 30 juni klockan 15:30 – 17:00

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34