Seminarier kring boken

Under 2013 och 2014 kommer vi ordna en serie seminarier utifrån boken, där vi diskuterar frågor kring personlig integritet på nätet.

Först ut är ett lunchseminarium den 12/12 om transparens och insyn i hur myndigheter begär att få tillgång till den information om svenska medborgare som finns lagrade hos IT- och telekomföretag. Läs mer om seminariet här.

Sveriges Radio: Handbok om personlig integritet på nätet

Sveriges Radio:

Allt mer tid spenderas på internet i nya digitala rum, så som sociala nätverk eller i nätbutiker. Våra rörelser på internet säger mycket om oss, och det finns en risk att den personliga integriteten hotas när det blir lättare att kartlägga enskilda individer. Men enligt Markus Bylund, forskningsledare på SICS Swedish ICT, som är aktuell med en ny bok om personlig integritet på nätet, så behöver vi inte vara rädda så länge vi lär oss hantera de nya mötesplatserna.

Läs mer