Innehåll

Kapitel 1. Inledning
”Vad betyder egentligen personlig integritet? Mitt svar: Det beror på.”

Kapitel 2. Vad är personlig integritet?
”En parallell kan dras till skulpturandets skapande. Vid framställningen av en skultur i is, sten eller lera,utgår konstnären från ett block av råmaterialet. Det inrymmer till en början varenda skultur som är teoretiskt möjlig att åstadkomma utifrån blocket. Själva skapandet går sedan ut på att ta bort de delar av materialet som är i vägen för just den skultur som önskas.”

Kapitel 3. Nätet ändrar förutsättningarna?
”En annan möjlighet som Internet medför är enkelhet att kommunicera med många på en och samma gång.”

Kapitel 4. IT i storebröders och småsystrars tjänst
”… olika tillämpningar bidrar till olika former av mer eller mindre explicit övervakning av många olika aktörer.”

Kapitel 5. Att utveckla IT med hänsyn till personlig integritet
”Att lösa ett elakt problem kräver ofta förändring på många olika plan samtidigt. Ett elakt problem har aldrig en enda teknisk lösning, tekniken behöver alltid kompletteras med förändringar på sociala, organisatioriska och ekonomiska plan.”