Om oss

Markus BylundMarkus Bylund är forskningsledare vid SICS Swedish ICT, ett svenskt forskningsinstitut för tillämpad informations- och kommunikationsteknik. Han har en doktorsexamen i data- och systemvetenskap från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Markus har sedan början av 2000-talet lett en handfull forskningsprojekt om personlig integritet och IT, varav flera i samarbete med företag och myndigheter. Målet med forskningen har varit att hitta konstruktiva sätt att hantera personlig integritet i samband med utveckling och introduktion av IT.
För närvarande leder Markus samverkansprojektet Smart IKT om att leva och arbeta i Norra Djurgårdsstaden. Målet är att utveckla en öppen infrastruktur för IT och kommunikation för framtidens hållbara städer, som ska kännetecknas av öppenhet, samarbete och innovation.

Tankesmedjan FORES är en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och människors möjligheter att själva forma sitt liv. Med programmet Digitala fri- och rättigheter vill vi höja nivån på samtalet om nätpolitikens utveckling och bidra till frihet och öppenhet på nätet.

.SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret.