Seminarium: Svenska PEN – Yttrandefrihet och demokrati i den digitala tidsåldern

Svenska PEN inbjuder i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern till en kväll om: Yttrandefrihet och demokrati i den digitala tidsåldern.

Tid: 11 mars 2014

Plats: Studion, Kulturhuset, Stockholm

Hur påverkas yttrandefriheten och demokratin av den digitala massövervakningen? På vilka sätt samarbetar stater och globala internetföretag för att samla in och lagra data om enskilda människor? Hur används dessa data för att kartlägga individernas åsikter och förutsäga deras beteende och konsumtionsmönster? Vad innebär massövervakningen för den personliga integriteten och för yttrandefriheten? Vad händer när individens tankar och privatliv exponeras, samtidigt som staten och företagen opererar i hemlighet? Är det möjligt att återupprätta den demokratiska kontrollen över vilka data som samlas in och av vem – på den nationella nivån och på den globala? Med vilka medel kan detta åstadkommas?

Frågorna kring den statliga och den kommersiella digitala övervakningen har aktualiserats allt mer. En resolution mot USA:s massövervakning antogs av Internationella PENs kongress i Reykjavik i september 2013. I december publicerades ett internationellt författarupprop under rubriken Writers Against Mass Surveillance, som undertecknats av över 200.000 personer.

Medverkande: Janne Teller, författare, essäist och en av initiativtagarna till Writers Against Mass Surveillance, Svante Weyler, förläggare, Markus Bylund, forskningsledare vid SICS Swedish ICT (The Swedish Institute of Computer Science) samt Hanna Larsson, ordförande i Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter (DFRI).

Samtalsledare: Christoph Andersson, journalist och lärare vid Södertörns högskola.