Sveriges Radio: Handbok om personlig integritet på nätet

Sveriges Radio:

Allt mer tid spenderas på internet i nya digitala rum, så som sociala nätverk eller i nätbutiker. Våra rörelser på internet säger mycket om oss, och det finns en risk att den personliga integriteten hotas när det blir lättare att kartlägga enskilda individer. Men enligt Markus Bylund, forskningsledare på SICS Swedish ICT, som är aktuell med en ny bok om personlig integritet på nätet, så behöver vi inte vara rädda så länge vi lär oss hantera de nya mötesplatserna.

Läs mer